Anja Beno
Karin Segerfelt Pokorny
 
Telefontid (15 minuter)
Återbesök (30 minuter)
Receptförnylse (precisera preparat, styrka och dos i rutan "sökorsak".
 
Ja
 
Ja
Nej (Motivera tydligt i texten ovanför)
 
 

Boka läkartid- Patienter med pågående kontakt med Allmänmedicinska Stressmottagningen


För att boka läkartid var vänlig fyll i bokningsformuläret nedan. Detta gäller både besökstid, telefontid eller receptförnyelse. Vi önskar att du skriver en kortare sökorsak för att förbereda besöket på bästa sätt. Vanligtvis är väntetiderna på läkarbesök något längre än för telefontider. Besökstiden för besök är 30 minuter och för telefontid 15 minuter. Receptförnylse tar upp till 3 arbetsdagar.


Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och patientavgiften är 300 kronor för besök oavsett var du bor i landet.  Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs.


Angående GDPR- läs mer här!


Vi tar helst emot betalning med Swish eller bankkort och betalning skall ske i anslutning till när läkarbesöket startas. Glöm ej att avboka ditt besök senast 24 timmar innan för att undgå att debiteras för besöket.


Välkommen!
FORMULÄR BOKNING