Behandling av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom

Behandling av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom


Det saknas till stor del forskningsevidens om vilken behandling som är bäst vid stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Därför är beprövad erfarenhet viktigt. I framtiden kommer förhoppningsvis evidensläget förbättras.


Vissa saker vet vi redan nu såsom att rätt diagnostik är a och o för att få rätt behandling, att samsjuklighet med ångest och depression måste behandlas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt i sjukdomsförloppet. Vi vet också att kontakt med arbetsgivare är viktigt i samband med återgång i arbete hos patienter sjukskrivna för utmattningssyndrom.


Eftersom vården i Sverige till stor är offentligt finanserad är det viktigt att använda behandlingar där det finns evidens eller tydlig beprövad erfarenhet. Detta gäller också Allmänmedicinska Stressmottagningen som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen. 

Behandling hos Allmänmedicinska Stressmottagningen


Vi strävar alltid efter att möta dig som patient där du befinner dig i ditt sjukdomstillstånd. Vi ger alltid en indivualiserad behandling samtidigt som vi är noggranna med att följa regionala och nationella riktlinjer inom området. Vi är båda aktiva forskare inom området stressmedicin.