ALLMÄNMEDICINSKA STRESSMOTTAGNINGEN
Läkarhuset, Södravägen 27 i Göteborg


En specialistläkarmottagning inom allmänmedicin med fokus på stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Vi har avtal med Västra Götalandsregionen.

NYHETER:


2023-12-22 Julstängt! Vi öppnar åter 24-01-02. God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Allmänmedicinska Stressmottagningen!Allmänmedicinsk

specialistvård

En modern mottagning 


Vi är en nytänkande mottagning som försöker skapa ett effektivt flöde och underlätta på bästa sätt för dig som patient. Du kommer elektroniskt få svara på en del frågor om ditt hälsotillstånd innan du kommer till oss. Vanligtvis kommer vi vilja träffa dig fysiskt för att göra en bedömning.


På grund av coronapandemin accepterade Västra Götalandsregionen digitala besök som ersättningsgrundande. Detta gäller tyvärr inte från 30/6-22. Hur regelverket ser ut längre fram vet vi inte. Vi hoppas att möjligheten blir permanent så att vi kan möta patientens önskemål om service och öppna för mer digitala lösningar. Som privatpatient och inom företagshälsovård kan vi alltid erbjuda digitala besök.Medicinska bedömningar av fysiska och psykiska symtom från hela kroppen. Vi är ett alternativ till din vårdcentral


Då vi är anslutna till Västra Götalandsregionen kan vi erbjuda medicinska bedömningar på samma sätt som på din vårdcentral. Patientavgiften är 300 kronor oavsett var i landet du bor. Det är viktigt att veta att vi inte är en vårdcentral och att vi inte har "listningsansvar". Vilka undersökningar och provtagningar som görs avtalas i samråd med patienten efter den medicinska bedömningen. 


Privatvård


Vi erbjuder också helprivat vård t.ex utför hälsokontroller och skriver läkarintyg

Läkarintyg

Vi utfärdar


  • Förstadagsintyg
  • Körkortsintyg
  • Friskintyg/intyg vid nyanställning
  • Intyg för inställd resa
  • Intyg vid utlandsstudier eller arbete utomlandsAtt få en läkarbedömning av sin hälsa efterfrågas av många. Hälsokontroller finanseras inte av den offentliga vården enligt Västra Götalandsregionens regelverk utan får bekostas privat. 

Unikt för oss på Allmänmedicinska Stressmottagningen är att vi erbjuder analys av hela din livssituation och genomgång av befintliga stressorer. Efter konsultation får du en sammanställning samt råd kring hälsofrämjande åtgärder och vid behov vidare medicinsk utredning.


Stora hälsokontrollen


Fördjupad genomgång av tidigare sjukdomar och kartläggning. Flertalet riskskattningar och symtomformulär gås igenom. 

Kroppslig undersökning av hjärta, lungor, 24-timmars blodtryck, undersökning av lymfkörtlar, sköldkörtel, buk och nervsystem. 

Provtagning (blodstatus, blodsocker, blodfetter, natrium, kalium, krea, sänka, leverstatus, thyroideastatus, Calcium, B12, folsyra, ev PSA (om man), urinsticka, vikt, längd, BMI.

EKG

Hälsofrämjande råd (kost, motion, alkohol, tobak, sömn, stress. FaR vb)


Pris: 2800 kr (+ moms)


Lilla hälsokontrollen


Genomgång kring tidigare sjukdomar och kartläggning av riskfaktorer för sjukdom.

Kroppslig undersökning av hjärta, lungor och blodtryck.

Provtagning (blodstatus, blodsocker, blodfetter, natrium, kalium, krea, sänka, sköldkörtelprov, urinsticka, BMI).


Pris: 1500 kr (+ moms)


Riktad hälsoundersökning


Om du är intresserad av att lägga till eller enbart ta vissa prover eller undersökningar, hör av dig till oss för diskussion och prisuppgifter.


Hälsokontroller

Vår läkarmottagning 

Vi erbjuder en allmänmedicinsk specialistbedömning där du som patient är i centrum. Vi arbetar efter beprövad erfarenhet och medicinsk evidens. Vår mottagning utgår från att vi som läkare har det övergripande ansvaret för din vård och behandling. Vi samarbetar också med legitimerade psykologer och sjukgymnaster. Vi är båda aktiva forskare inom området stressmedicin inom Västra Götalandsregionen och enheten för Socialmedicin och Epidemiologi på Göteborgs universitet. 

Vi som arbetar på mottagningen

Anja Beno

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetschef


Karin Segerfelt Pokorny

Specialist i allmänmedicin Kontakta oss


Skriv till info@amstressmottagningen.se för generella frågor. Vi besvarar vanligtvis epost inom 48 timmar. Om du är ny patient klicka här. Om du är befintlig patient som behöver boka tid eller receptförnyelse klicka här. För att skicka meddelande eller skicka in blanketter eller bilagor klicka här. OBS! AVBOKNING ELLER OMBOKNING MÅSTE SKE VIA INFO@AMSTRESSMOTTGNINGEN.SE

Samarbetspartners