Allmänmedicin


Det tar minst 12 år att bli specialist i allmänmedicin, men ofta längre tid än så. Efter 5,5 års läkarstudier måste man göra allmäntjänstgöring (AT) som ofta kräver arbete som läkare 1-2 år innan man blir antagen. AT är 18-21 månader. Därefter behöver man inom specialiteten allmänmedicin, precis som alla andra specialiteter i Sverige, genomföra 5 års arbete som del av specialistjänstgöring (ST).


Som specialist i allmänmedicin besitter man kunskap om hela kroppen. ST inom allmänmedicin innefattar utbildningar och tjänstgöringar på olika kliniker och sjukhus såsom akutmottagningar, allt för att få en bred medicinsk bas att stå på. En specialist i allmänmedicin är unik i hänseendet att kunna bedöma alla besvär från såväl kropp som själ.


Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)s information om allmänmedicin för allmänheten