Vår läkarmottagning 

Vi erbjuder en allmänmedicinsk specialistbedömning där du som patient är i centrum. Vi arbetar efter beprövad erfarenhet och medicinsk evidens. Vår mottagning utgår från att vi som läkare har det övergripande ansvaret för din vård och behandling. Vi samarbetar också med legitimerade psykologer och sjukgymnaster. Doktor Beno och Segerfelt Pokorny är båda aktiva forskare inom området stressmedicin inom Västra Götalandsregionen och enheten för Socialmedicin och Epidemiologi på Göteborgs universitet. 

Vi som arbetar på mottagningen

Anja Beno

Specialist i allmänmedicin

VerksamhetschefKarin Segerfelt Pokorny

Specialist i allmänmedicin Samarbetspartners