Vår läkarmottagning 

Vi erbjuder en allmänmedicinsk specialistbedömning där du som patient är i centrum. Vi arbetar efter beprövad erfarenhet och medicinsk evidens. Vår mottagning utgår från att vi som läkare har det övergripande ansvaret för din vård och behandling. Vi samarbetar också med legitimerade psykologer och sjukgymnaster. Vi är båda aktiva forskare inom området stressmedicin inom Västra Götalandsregionen och enheten för Socialmedicin och Epidemiologi på Göteborgs universitet. 

Vi som arbetar på mottagningen

Anja Beno

Specialist i allmänmedicin

Verksamhetschef


anjabeno@amstressmottagningen.se

0765630782

Karin Segerfelt Pokorny

Specialist i allmänmedicin karinpokorny@amstressmottagningen.se

0765631121

Vi tar helst emot betalning med Swish eller bankkort och betalning skall ske i anslutning till när läkarbesöket startas. Glöm ej att avboka ditt besök senast 24 timmar innan för att undgå att debiteras för besöket.


Swish 1231021518

Bankgironummer 5427-0186

Samarbetspartners