Allmänmedicinsk specialistvård

Läkarintyg

Vi utfärdar


  • Förstadagsintyg
  • Körkortsintyg
  • Friskintyg/intyg vid nyanställning
  • Intyg för inställd resa
  • Intyg vid utlandsstudier eller arbete utomlands

*Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs