På vår mottagning erbjuder vi

Utredning och behandling av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom

  • Noggrann diagnostik av ditt tillstånd. För rätt behandling krävs rätt diagnos
  • Evidensbaserad behandling utifrån den senaste kunskapen
  • Rehabilitering tillbaka till arbetet. Vi hjälper till i processen tillbaka och kan erbjuda avstämningsmöten med arbetsgivare.
  • Stresshanteringskurs erbjuds våra patienter via remiss 

*Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs