Allergiutredning


Allergi är en av våra största folksjukdomar. De vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi. Allergi beror på att immunförsvaret reagerar på ämnen som egentligen inte är farliga. Ämnen som kroppen reagerar på kallas allergener och dessa allergener kan ge upphov till allergiska symtom från olika organ. Allergi kan vara säsonsbunden eller finnas året om. Ibland kallas allergi för hösnuva. Rinnsnuva, nysningar och nästäppa, samt klåda i näsa och ögon är vanliga symtom. Allergin kan påverka luftrören och ge astmasymtom med pipande andning och hosta.UTREDNING OCH BEHANDLING

Det viktigaste, om det går, är att undvika det man är allergisk emot. Oftast räcker det för milda besvär med receptfria läkemedel som man köper på apoteket, antihistaminer i olika former samt ibland kortisonnässpray. Om det inte är tillräckligt kan läkaren skriva ut receptbelagda mediciner av olika slag.

Om man inte vet vad man är allergisk emot kan man göra en allergiutredning. Sjukhistorien (anamnesen) är första steget i utredningen, och ibland räcker det tillsammans med undersökning för att fastställa orsaken till besvären. Återkommande och allvarliga symtom stärker indikation för utredning.

Vi på Allmänmedicinska Stressmottagningen använder oss av blodprov för att titta efter allergi. Det är bara ett annat sätt att utreda. Klassisk allergi förutsätter nämligen att man har antikroppar mot det man är allergisk mot samtidigt som man upplever symtom.


Allergiutredning vid misstänkt födoämnesallergi sker i begränsad utsträckning. Om man har haft allvarliga symtom på födoämnesallergi eller läkemedel behövs ofta en remiss till allergolog.