Allmänmedicinsk specialistvård

HälsokontrollerAtt få en läkarbedömning av sin hälsa efterfrågas av många. Hälsokontroller finanseras inte av den offentliga vården enligt Västra Götalandsregionens regelverk utan får bekostas privat. 

Unikt för oss på Allmänmedicinska Stressmottagningen är att vi erbjuder analys av hela din livssituation och genomgång av befintliga stressorer. Efter konsultation får du en sammanställning samt råd kring hälsofrämjande åtgärder och vid behov vidare medicinsk utredning.


Stora hälsokontrollen


Fördjupad genomgång av tidigare sjukdomar och kartläggning. Flertalet riskskattningar och symtomformulär gås igenom. 

Kroppslig undersökning av hjärta, lungor, 24-timmars blodtryck, undersökning av lymfkörtlar, sköldkörtel, buk och nervsystem. 

Provtagning (blodstatus, blodsocker, blodfetter, natrium, kalium, krea, sänka, leverstatus, thyroideastatus, Calcium, B12, folsyra, ev PSA (om man), urinsticka, vikt, längd, BMI.

EKG

Hälsofrämjande råd (kost, motion, alkohol, tobak, sömn, stress. FaR vb)


Pris: 2500 kr (+ moms)


Lilla hälsokontrollen


Genomgång kring tidigare sjukdomar och kartläggning av riskfaktorer för sjukdom.

Kroppslig undersökning av hjärta, lungor och blodtryck.

Provtagning (blodstatus, blodsocker, blodfetter, natrium, kalium, krea, sänka, sköldkörtelprov, urinsticka, vikt, längd, BMI).


Pris: 1500 kr (+ moms)


Riktad hälsoundersökning


Om du är intresserad av att lägga till eller enbart ta vissa prover eller undersökningar, hör av dig till oss för diskussion och prisuppgifter.

*Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs