Rekvirera journal

Vi rekvirerar aldrig journal från tidigare vårdgivare. I de fall vi anser att det finns ett behov av att läsa din journal från tidigare vårdgivare får du som patient själv ombesörja att begära in kopior samt eventuellt kopiera upp dessa till oss. Skicka därefter till oss på adressen nedan.


För att lämna ut kopior av en journal från Allmänmedicinska Stressmottagningen krävs en skriftlig journalrekvisition underskriven av patienten. 


Regionfullmäktige beslutade 1999-04-27 § 78, att ta ut avgifter i enlighet med avgiftsförordningen. Det innebär att avgifter för journalkopior och andra kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt följande:

För 1-9 sidor tas ingen avgift ut. Dubbelsidig kopiering räknas som 2 sidor.


Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Eventuell avgift för postförskott tillkommer. Maximal avgift är 300 kronor.POSTADRESS:


Allmänmedicinska Stressmottagningen 

Läkarhuset

Södra Vägen 27

411 35 Göteborg


BLANKETT REKVIRERA JOURNAL- PATIENT
Vi tar helst emot betalning med Swish eller bankkort och betalning skall ske i anslutning till när läkarbesöket startas. Glöm ej att avboka ditt besök senast 24 timmar innan för att undgå att debiteras för besöket.


Swish 1231021518

Bankgironummer 5427-0186

Samarbetspartners