Boka läkartid som ny patient


REMISSINFORMATION: Du är välkommen till oss på remiss från annan vårdgivare eller själv boka tid. För att boka läkartid var vänlig fyll i bokningsformuläret nedan. Vi ber om en kortare egenremiss för att vi ska bedöma om vi är rätt vårdgivare för dig och förbereda besöket på bästa sätt. Vi är en del av primärvården och följer de riktlinjer som gäller inom Västra Götalandsregionen, samt de gränssnitt som gäller mellan ansvarsområdena primärvård och psykiatri. Om mer än två behandlingsförsök har gjorts tidigare inom primärvården är vi vanligtvis inte rätt instans att vända sig till. I de fallen rekommenderas oftast att specialistpsykiatrin tar vid. Inom Västra Götalandsregionen finns specialistpsykiatrins öppenvårdsenheter och PMU-psykiatrisk mottagning för utmattningssyndrom som ansvarar för dessa patienter.


Vi har avtal med Västra Götalandsregionen och patientavgiften är 300 kronor per besök oavsett var du bor i landet. Högkostnadskort gäller. Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs.


Vår nybesöksutredning vid stressrelaterad problematik består av minst två besök som vanligtvis ligger med en veckas mellanrum. Besökstiden är tjugofem-trettio minuter. Detta är tiden som är avsatt från beställaren (Västra Götalandsregionen).


VI tar även emot privata patienter där undersökning och utredning inte bekostas av offentliga medel och besökstid och kostnad är då annan. Se Läkarintyg eller Hälsokontroller.


I samband med att du bokar läkartid samtycker du till att registreras och eventuellt blir kontaktad per telefon (samtal eller sms) eller e-post innan besöket. 


Angående GDPR- läs mer här!


Vi skickar faktura på patientavgiften via e-post. Avbokning senast 24 timmar innan besöket för att undgå att debiteras för besöket (detta är oavsett anledning till avbokning), men vi önskar att ni avbokar så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda tiden till någon annan. OBS! AVBOKNING ELLER OMBOKNING MÅSTE SKE VIA INFO@AMSTRESSMOTTGNINGEN.SE


Välkommen! 

EGENREMISS

Ja
 
 
 
 
 
 
Ja- beskriv i så fall detta i fältet "sökorsak"
Nej
 
Ja
Nej
 
Ja
Nej