Allmänmedicinsk specialistvård

En modern mottagning - så fort du bokar en tid startar besöket


Vi är en nytänkande mottagning som försöker skapa ett effektivt flöde och underlätta på bästa sätt för dig som patient. Så fort du bokar en tid startar besöket. Du kommer elektroniskt få svara på en del frågor om ditt hälsotillstånd innan du kommer till oss. Vanligtvis kommer vi vilja träffa dig fysiskt för att göra en bedömning.


På grund av coronapandemin accepterar Västra Götalandsregionen i nuläget digitala besök som ersättningsgrundande. Patientavgiften är densamma som för ett fysiskt besök. Hur regelverket ser ut längre fram vet vi inte.  Vi hoppas att möjligheten blir permanent så att vi kan möta patientens önskemål om service och öppna för mer digitala lösningar. Som privatpatient kan vi alltid erbjuda digitala besök.


Medicinska bedömningar av fysiska och psykiska symtom från hela kroppen. Vi är ett alternativ till din vårdcentral


Då vi är anslutna till Västra Götalandsregionen kan vi erbjuda medicinska bedömningar på samma sätt som på din vårdcentral. Patientavgiften är 300 kronor. Vilka undersökningar och provtagningar som görs avtalas i samråd med patienten efter den medicinska bedömningen.


Second opinion av tidigare bedömningar *


Du kanske inte är nöjd med bedömning hos tidigare läkare. Du har rätt till en second opinion enligt Västra Götalandsregionens regelverk. Vilka undersökningar och provtagningar som görs avtalas i samråd med patienten efter den medicinska bedömningen.


Privatvård


Vi erbjuder också helprivat vård t.ex utför hälsokontroller och skriver läkarintyg
*Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs