Skattningsskalor


Inom psykiatrisk diagnostik använder man ofta skattningsskalor. Det är viktigt att man använder dessa på rätt sätt och att man som läkare tolkar dessa tillsammans med den kliniska bilden. Vi på Allmänmedicinska Stressmottagningen använder enbart skattningsskalor som är välanvända i Sverige och som anses vara av god vetenskaplig kvalitet. 

KAROLINSKA EXHAUSTION DISORDER SCALE-KEDS


Karolinska Exhaustion Disorder Scale, KEDS, har tagits fram i en forskargrupp på Karolinska Institutet i Stockholm. Det är ett självskattningstest som visar hur nära man är att drabbas av utmattningssyndrom. Den som får högre poäng än 18 på testet ligger i riskzonen.

.

LÄNK TILL KEDS


Besér, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å.& Åsberg, M.(2014). Construction and evaluation of a self rating scale for stress-induced exhaustion disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 72-82)
S-UMS


Själskattat utmattningssyndrom är ett skattningsformulär som baseras på kriterierna för utmattningssyndrom och hjälper läkaren vid diagnostik av utmattningssyndrom. Det är utvecklat på Institutet för stressmedicin i Göteborg.


LÄNK TILL S-UMS


Glise, K., Hadzibajramovic, E., Jonsdottir, I., Ahlborg, G.(2010) Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers. Int Arch Occup Environ Health)


MADRS-s


Innehåller nio frågor om ditt psykiska tillstånd. Frågorna omfattar sinnesstämning, oro, matlust och tar även upp förmåga att koncentrera sig och initiativförmåga. Varje fråga ger mellan 0 och 6 poäng. Maximal poäng är 54 poäng. Används ibland för att bedömma sannolikhet för en depression, men framförallt för att grader och följa en depression där diagnos är ställd sedan tidigare.


LÄNK TILL MADRS-s


Svanborg, P., & Åsberg, M. (1994). A new self-rating scale for depression and anxiety states based on the comprehensive psychopathological rating scale. ACTA Psychiatrica Scandinavica, 89, 21-28Det finns många andra skattningsskalor som används inom stressmedicin och allmänmedicinsk psykiatri som vi inte har nämnt här. Vissa används mer i forksning, andra i kliniken. Några välkända formulär är MINI, PRIME-MD, SMBQ (Shirom-Melamed Burnout Questionniare), MBI (Maslach Burnout Inventory) och HADS (Hospital anxiety and depression scala). Alla referenser som är aktulla för ovannämnda skattningsskalor presenteras inte här.