Högkostnadsskydd och frikort

Frikort gäller vid besök hos oss då vi har avtal med Västra Götalandsregionen. Frikortsbeloppet är 1200 kronor. Vi registrerar alltid dina besöksavgifter på ditt efrikort (digitalt).För frågor om ditt frikort! Du kan själv kontakta patientfakturaenheten via 1177.se och be om att få ett utdrag på frikortsgrundande besök samt eventuellt e-frikort som då sänds elektroniskt till dig.


Patientfaktura nås på tel. 010-441 04 00 måndag-fredag kl. 09.00-12.00. Du kan också nå dem via 1177 Vårdguidens e-tjänsterFör mer information om högkostnaddsskydd och frikort i VGR läs här:


https://www.vgregion.se/halsa-och-vard

Vi tar helst emot betalning med Swish eller bankkort och betalning skall ske i anslutning till när läkarbesöket startas. Glöm ej att avboka ditt besök senast 24 timmar innan för att undgå att debiteras för besöket.


Swish 1231021518

Bankgironummer 5427-0186