Boka läkartid som ny patientVi har haft högt söktryck och har i nuläget inte möjlighet att ta emot fler nya patienter!


REMISSINFORMATION: Vi har avtal med Västra Götalandsregionen (VGR). Vi är en del av primärvården och följer de riktlinjer som gäller inom VGR, samt de gränssnitt som gäller mellan ansvarsområdena primärvård och psykiatri. Om mer än två behandlingsförsök har gjorts tidigare inom primärvården är vi vanligtvis inte rätt instans att vända sig till. I de fallen rekommenderas oftast att specialistpsykiatrin tar vid. Inom Västra Götalandsregionen finns specialistpsykiatrins öppenvårdsenheter och PMU-psykiatrisk mottagning för utmattningssyndrom som ansvarar för dessa patienter.


Patientavgiften är 300 kronor per besök oavsett var du bor i landet. Högkostnadskort gäller. Patienter under 20 år och över 85 år är avgiftsbefriade.

Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs.


Vår nybesöksutredning vid stressrelaterad problematik består av minst två besök som vanligtvis ligger med en veckas mellanrum. Besökstiden är tjugofem minuter. Detta är tiden som är avsatt från Västra Götalandsregionen.


VI tar även emot privata patienter där undersökning och utredning inte bekostas av offentliga medel och besökstid och kostnad är då annan. Se Läkarintyg eller Hälsokontroller.


I samband med att du bokar läkartid samtycker du till att registreras och eventuellt blir kontaktad per telefon (samtal eller sms) eller e-post innan besöket.


Angående GDPR- läs mer här!


Vi skickar faktura på patientavgiften via e-post. Glöm ej att avboka ditt besök senast 24 timmar innan för att undgå att debiteras för besöket, men vi önskar att ni avbokar så tidigt som möjligt för att kunna erbjuda tiden till någon annan.


Välkommen!