Förebyggande företagshälsovård

Investera i era medarbetares hälsa!


Att investera i era medarbetares hälsa är att investera i ert företag. Medarbetare som mår bra kan prestera på arbetet såväl som privat. Det minskar risken för sjukskrivning och personalomsättning.

Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige. Förutom ohälsan hos den drabbade, med allt vad det innebär privat- och professionellt, är kostnaderna höga för dig som arbetsgivare. Stressrelaterad ohälsa går dock att förebygga med rätt insatser i god tid. Vi erbjuder en holistisk företagshälsovård och en 360-graders hälsoanalys av ert företag. I första nivån erbjuder vi alla anställda en individuell hälsorapport inklusive undersökning och provtagning. Vi har självklart sekretess, även mot arbetsgivaren. I andra nivån gör vi en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön på ert företag och bedömer grad av stress hos era arbetstagare. Vi kommer erbjuda varje arbetstagare en individuell rapport och förslag på åtgärder, men även en generell anonymiserad rapport över organisationen där du som arbetsgivare får en analys av nuläget och förslag på åtgärder och stöttning. Vi erbjuder föreläsningar på plats för arbetstagare och ledningsgrupper.


Företagshälsovård i form av förebyggande behandling och rehabilitering är en skattefri förmån. För exakta uppgifter om vad som gäller er:


https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard.4.7459477810df5bccdd4800014609.html?q=f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd


Kontakta oss för offert! foretagshalsa@amstressmottagningen.se