Rehabilitering av anställda med stressrelaterad ohälsa


Rehabilitering av anställda med stressrelaterad ohälsa


Ibland drabbas anställda av psykisk ohälsa och sjukskrivning. Oftast behövs insatser på både privat- och arbetsmässig nivå. Primärvården har idag ofta inte resurser för detta. Vi kan erbjuda er hjälp med rehabilitering av anställda som har drabbats av stressrelaterad ohälsa. I första hand gör vi en läkarbedömning med en omfattande nybesöksutredning för att utröna orsaken till ohälsan, men vi lägger också tid på kontakt med dig som arbetsgivare för att optimera förhållanden på arbetsplatsen och har vid behov en tät kontakt med Försäkringskassan.

Ni som arbetsgivare ansvarar för att ta fram en rehabiliteringsplan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar. Vi hjälper till att utforma rehabiliteringsplanen och erbjuder fysiska/digitala trepartsmöten och regelbundna avstämningsmöten med er som arbetsgivare. Både arbetstagaren och ni som arbetsgivare får ge sin syn på bakgrunden till ohälsan och vilken roll arbetet haft. Vi ser till individens funktionsnivå tillsammans med företagets möjligheter och lägger en planering framåt. Vi kommer med konkreta råd om rehabiliteringen och sköter kontakten med Försäkringskassan.


Företagshälsovård i form av förebyggande behandling och rehabilitering är en skattefri förmån. För exakta uppgifter om vad som gäller er:


https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard.4.7459477810df5bccdd4800014609.html?q=f%C3%B6retagsh%C3%A4lsov%C3%A5rd


Kontakta oss för offert! foretagshalsa@amstressmottagningen.se