För vården

Vi är en allmänmedicinsk mottagning ansluten till nationella taxan med

avtal med Västra Götalandsregionen. Patientavgiften är 300 kronor. Vi har en inriktning med fokus på diagnostik och behandling av stressrelaterad ohälsa och utmattningsyndrom. Vi är båda specialister inom allmänmedicin och bedriver också forskning inom stressrelaterad ohälsa via Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. 


Remiss


Just nu har vi remisstopp pga stort inflöde!