Boka läkartid


Du kan komma till oss på remiss från annan vårdgivare inom Västra Götalandsregionen eller själv boka tid. Vi önskar en kortare egenremiss då du ska boka tid hos oss för att vi ska kunna bedöma om vi är rätt vårdgivare för dig. Vi har avtal med Västra Götalandsregionen. Vi tar även emot privata patienter och försäkringspatienter. Kontakta oss för information och prisuppgifter. 


Välkommen!

Vi förskriver inte narkotikaklassade läkemedel och tar inte över sjukskrivningsärenden där komplettering från tidigare läkare behövs.